Hälso- och sjukvårdssektorn

Medicinsk lasermärkning

Lasermärkning har revolutionerat den medicinska sektorn. Laserteknik används i hela branschen, från tillverkning av kirurgisk utrustning till UDI-spårbarhetsmärkning – se här hur den används inom sjukvårdsindustrin idag…

fda-krav

Patientsäkerhet

För att garantera patientsäkerheten kräver sjukvårdsindustrin en hög spårbarhetsnivå för alla medicintekniska produkter.

I USA har FDA (Food and Drug Administration) nyligen infört UDI-direktivet, som innebär att alla medicintekniska produkter ska märkas med en unik identifiering som standard. Detta innebär att om en produkt är avsedd för mer än en användning måste UDI märkas direkt på själva produkten, inte bara på etiketter och förpackningar som separeras från produkten efter den första användningen.

Även om UK Medical Device Regulations 2002 inte föreskriver någon rättslig skyldighet att göra detta, är det redan många tillverkare i Storbritannien som tillämpar UDI på sina medicintekniska produkter som en fråga om bästa praxis.

Det unika system för identifiering av produkter som införts av FDA förbättrar patientsäkerheten och gör det möjligt att spåra produkter direkt till tillverkaren om så krävs, till exempel vid en produktåterkallelse.

Ta kontakt med oss

LEGALITETER

Medicinsk lasermärkning och spårbarhet

Laserteknik är idealisk för spårbarhetsmärkning av UDI eftersom den är permanent och tydligt läsbar. Den kan producera en mängd olika grafiska format, från identifikationsnummer till QR-koder, och den har inga förbrukningsvaror, så driftskostnaderna är låga, liksom behovet av underhåll. Dessutom är märkning med laser kontaktlös, vilket innebär att processen är snabb, kostnadseffektiv och att materialet inte utsätts för någon belastning. När UDI:erna är märkta med laser är de läsbara långt in i framtiden och kan motstå påfrestningarna från regelbunden sterilisering utan att riskera att blekna.

En lasergraverings- eller laserskärmaskin är en stor investering och det är inte alltid lätt att hitta en säker och prisvärd lösning. När det gäller medicinsk lasermärkning är kvalitetskontroll av yttersta vikt och det är viktigt att uppfylla hälso- och säkerhetskraven.

P601-certifierad installation

Enligt HSE:s COSHH-föreskrifter (Control of Substances Hazardous to Health) är testning av lokal frånluftsventilation (LEV) ett lagstadgat krav i Storbritannien. Din utrustning måste undersökas och testas noggrant av en behörig person minst var 14:e månad för att säkerställa att dina anställda är säkra.

Våra system installeras av en P601-certifierad ingenjör och vi monterar certifierade filtreringssystem. Du kan bryta mot lagen om du bara släpper ut din laser genom ett fönster, den måste filtreras på lämpligt sätt innan partiklar och gaser släpps ut i atmosfären igen. Du kan läsa mer på HSE:s webbplats.

CE-certifierad

CE-märkning visar att en produkt har bedömts av tillverkaren och anses uppfylla EU:s krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd. Det krävs för produkter som tillverkas var som helst i världen och som sedan marknadsförs inom EU.

Tyvärr finns det ett stort antal företag som tillhandahåller laserlösningar till slutanvändare som inte är CE-märkta. Dessutom finns det många importerade och billiga produkter av ”klass 4”-typ (öppen laser) som översvämmar EU-marknaden och som till och med säljs av stora detaljhandlare. Dessa kan vara extremt farliga om användaren inte är kvalificerad och ordentligt skyddad.

Hälso- och sjukvårdsbranschen

Laserteknik och dess plats i den medicinska sektorn

Från implanterbara enheter som höftkulor och benskruvar till högkvalitativa medicinska instrument; när det gäller lasermärkning av medicintekniska produkter måste rätt del märkas på rätt sätt. Låt oss titta på hur laserteknik används inom den medicinska sektorn idag…

Sterila metoder

Hygienisk märkning

Beroende på vilken våglängd som används förblir ytstrukturen oförändrad när den markeras med laser. Det här är ett otroligt sterilt sätt att markera eftersom ytan förblir slät, vilket eliminerar risken för att bakterier ska tränga in i materialet. Detta är avgörande när det handlar om implanterbara medicintekniska produkter eftersom inga skadliga ämnen släpps ut i kroppen vid märkning med laser.

innovativ

Ingen kontaktteknik

Tack vare den kontaktfria märkningsmetoden utsätts materialet inte för någon påfrestning när det märks med laser. En UV-laserkälla producerar betydligt mindre värme än andra våglängder, så mycket att det anses vara en form av ”kall märkning”. Den låga värmekällan är särskilt viktig för märkning av känsliga medicinska verktyg, t.ex. en kanyl, som kan märkas utan att skadas och, viktigast av allt, förblir steriliserbar när den väl har märkts.

Exakt och pålitlig

Markera med precision

Vissa medicinska verktyg, t.ex. injektionsnålar, är otroligt små och kräver en exakt märkningsmetod. En UV-laserkälla är extremt fin och kontrollerad, vilket gör den idealisk för den känsliga och exakta märkning som krävs i denna sektor.

medicinsk sektor

Lämpliga maskiner

Oavsett om det gäller UDI-spårbarhetsmärkning eller precisionsmärkning för medicinska verktyg har vi rätt lasermaskin för att uppfylla dina behov inom den medicinska sektorn. När det gäller lasergravering av medicinska instrument, från mätbägare i plast till skalpeller i rostfritt stål av hög kvalitet, är våra maskiner konstruerade för att klara allt.

Meta-C MOPA fiberlasergravyrmaskin, som introducerades 2012 och nu är i sin 7:e inkarnation, är byggd för 24/7-användning under årtionden, den har en meritlista på nästan noll fel under miljontals felfria operationer och har vårt senaste 3D-laserhuvud (3-axligt).

Leverans av stråle Typ av laser Effekt (W)
3D (3-axlig) MOPA Fiber 30-80

Vi känner inte till någon annan MOPA-fiberlasermärkningsmaskin på marknaden idag i det här prisläget som har samma prestanda och funktionalitet som µMeta. Den är byggd med samma högkvalitativa komponenter som resten av Meta-serien, men är mer kompakt och har x17 vågformer, vilket gör den idealisk för färgmarkering och svåra material.

Leverans av stråle Typ av laser Effekt (W)
2D (2 axlar) MOPA Fiber 30-60

Som en av de första kommersiellt tillgängliga UV-lasermärkningsmaskinerna kan Meta-C UV märka praktiskt taget vad som helst. Utformad för att betjäna den kommersiella och industriella sektorn, byggd med vårt beprövade Meta-C-chassi, med en beräknad livslängd på över 15 år.

Leverans av stråle Typ av laser Effekt (W)
3D (3-axlig) Ultraviolett 5-15

Se alla maskiner

Typiska tillämpningar

Scalpel2 - Medicinsk

Rostfritt stål

Rostfritt stål används ofta inom den medicinska sektorn eftersom det inte är poröst och därför är mer hygieniskt i kliniska miljöer. Rostfritt stål kan steriliseras regelbundet utan risk för korrosion och det kan vara särskilt utformat för implantat för att motstå biologiska reaktioner.

Applikationerna kan omfatta pacemakers, höftkulor, benplattor, skalpeller och kirurgiska skålar.

 

Plast

Hälso- och sjukvårdsindustrin är mångsidig och prisvärd och förlitar sig på en rad olika plaster av medicinsk kvalitet, från polypropen till polyeten.

Användningsområden är t.ex. medicinska sprutor, kanyler, insulinpumpar, proteser, andningsutrustning, katetrar och implantat. 

syringe - Medicinsk

Betrodda och omtyckta av tusentals företag

logo copy Bushmills
DMU logo
Goood Empire copy
versapak
CEUK
Perfume Shop Logo White
Badgemaster Logo White