PRODUKTENS LIVSCYKEL

Laserkodning för spårbarhet

Spårbarhet bidrar till att optimera produktionslinjer och används inom en rad olika branscher, bland annat fordons-, flyg- och medicinindustrin. Så vad är egentligen spårbarhetsmärkning och varför förändrar laserkodningstekniken branschen? Låt oss ta reda på det…

PRODUKTIONSLINJER

Vad är spårbarhetsmärkning?

I sin mest grundläggande form innebär spårbarhet möjligheten att spåra och följa produkter genom hela tillverkningsprocessen med hjälp av serienummer, streckkoder och QR-koder, för att nämna några exempel. Spårbarhet har blivit en viktig del av den globala handeln och är särskilt viktigt i branscher som använder komponenter från en mängd olika underleverantörer.

Det gör det möjligt för företag att spåra alla processer under produktionen, att fastställa när och var en artikel producerades och att hitta historisk information om råvaror, tillverkningsdetaljer och distributörer.

Ta kontakt med oss

LEGALITETER

Säkra miljöer

En lasergraverings- eller laserskärmaskin är en stor investering och det är inte alltid lätt att hitta en säker och prisvärd lösning för de anställda.

P601-certifierad installation

Enligt HSE:s COSHH-föreskrifter (Control of Substances Hazardous to Health) är testning av lokal frånluftsventilation (LEV) ett lagstadgat krav i Storbritannien. Din utrustning måste undersökas och testas noggrant av en behörig person minst var 14:e månad för att säkerställa att dina anställda är säkra.

Våra system installeras av en P601-certifierad ingenjör och vi monterar certifierade filtreringssystem. Du kan bryta mot lagen om du bara släpper ut din laser genom ett fönster, den måste filtreras på lämpligt sätt innan partiklar och gaser släpps ut i atmosfären igen. Du kan läsa mer på HSE:s webbplats.

CE-certifierad

CE-märkning visar att en produkt har bedömts av tillverkaren och anses uppfylla EU:s krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd. Det krävs för produkter som tillverkas var som helst i världen och som sedan marknadsförs inom EU.

Tyvärr finns det ett stort antal företag som tillhandahåller laserlösningar till slutanvändare som inte är CE-märkta. Dessutom finns det många importerade och billiga produkter av ”klass 4”-typ (öppen laser) som översvämmar EU-marknaden och som till och med säljs av stora detaljhandlare. Dessa kan vara extremt farliga om användaren inte är kvalificerad och ordentligt skyddad.

KODNING AV PRODUKTER

Varför är spårbarhetsmärkning viktigt?

Fördelarna med spårbarhetsmärkning är många.


Kvalitetskontroll är en av de främsta fördelarna med spårbarhet, eftersom risken för att en leverantör använder material av lägre kvalitet minskar om du övervakar och spårar produktionsprocessen. Spårbarhet kan också minska de negativa effekterna av produktåterkallelser. Genom att veta exakt vilka produkter som är defekta och effektivt lokalisera var de finns, kan kostsamma konsekvenser av återkallelser undvikas.


Viktigast av allt är att tillverkarna kan avgöra exakt när och var problem i leveranskedjan uppstår, vilket bidrar till att lösa ineffektivitet och i slutändan sparar pengar åt företaget.

FÖRSÖRJNINGSKEDJA

Extern spårbarhet

Spårbarhet kallas också för kedjespårbarhet och innebär att produkter kan spåras genom hela leveranskedjan. Extern spårbarhet innebär att tillverkarna kan spåra varifrån deras produkter har levererats, från inköp av råvaror till färdig produkt, och att de som befinner sig längre ned i kedjan kan spåra produkternas ursprung.

Under produktionen kan en enda artikel passera genom många olika tillverkare, så det är bland annat viktigt för kvalitetskontrollen att säkerställa att den är tydligt spårbar genom varje del av processen.

ISO9001

Intern spårbarhet

Intern spårbarhet skiljer sig från extern genom att den är begränsad till ett specifikt område i en hel leveranskedja, t.ex. ett enskilt företag eller en avdelning. I ett enskilt företag kan intern spårbarhet till exempel omfatta spårning av artikeln från ankomst, loggning av tillverkningsinformation och sedan loggning av leverans.

För att extern spårbarhet ska fungera framgångsrikt måste varje enskilt företag i en leveranskedja införa sitt eget interna spårbarhetssystem

VÄGEN FRAMÅT

Laserkodning

I åratal har Continuous Ink Jet Printing (CIJ) dominerat industrisektorn för kodningsapplikationer, men lasermärkning håller snabbt på att ersätta denna teknik.

När spårbarhetsmärkning är obligatorisk i tillverkningsprocessen skrotas delar om koderna inte är läsbara. Tillverkningsdetaljer utsätts ofta för tuffa förhållanden under sin livstid och föråldrade system som CIJ-printning, dot peen eller andra icke-permanenta märkningsmetoder kan bli missfärgade med tiden. Laserkodning erbjuder en permanent märkningslösning och bästa möjliga läsbarhet, vilket leder till mindre produktsvinn och högre avkastning på investeringen.

Meta-C MOPA fiberlasergravyrmaskin, som introducerades 2012 och nu är i sin 7:e inkarnation, är byggd för 24/7-användning under årtionden, den har en meritlista på nästan noll fel under miljontals felfria operationer och har vårt senaste 3D-laserhuvud (3-axligt).

Leverans av stråle Typ av laser Effekt (W)
3D (3-axlig) MOPA Fiber 30-80

Vi känner inte till någon annan MOPA-fiberlasermärkningsmaskin på marknaden idag i det här prisläget som har samma prestanda och funktionalitet som µMeta. Den är byggd med samma högkvalitativa komponenter som resten av Meta-serien, men är mer kompakt och har x17 vågformer, vilket gör den idealisk för färgmarkering och svåra material.

Leverans av stråle Typ av laser Effekt (W)
2D (2 axlar) MOPA Fiber 30-60

Som en av de första kommersiellt tillgängliga UV-lasermärkningsmaskinerna kan Meta-C UV märka praktiskt taget vad som helst. Utformad för att betjäna den kommersiella och industriella sektorn, byggd med vårt beprövade Meta-C-chassi, med en beräknad livslängd på över 15 år.

Leverans av stråle Typ av laser Effekt (W)
3D (3-axlig) Ultraviolett 5-15

Se alla maskiner

Håller sig uppdaterad

Fördelarna med spårbarhetsmärkning med laser

Laserteknik är idealisk för spårbarhetsmärkning eftersom den är permanent och svår att förfalska. Den kan producera en mängd olika grafiska format, från logotyper och streckkoder till enkel text, och den har inga förbrukningsartiklar, så driftskostnaderna är låga, liksom behovet av underhåll. Dessutom är märkning med laser kontaktlös, vilket innebär att processen är snabb och kostnadseffektiv.

En lasermarkör är bättre för företag, eftersom den är lätt att integrera i produktionslinjer tack vare maskinernas storlek och strålavböjningsenheten (ibland kallad skanningshuvudet) kan placeras flera hundra millimeter från den produkt som ska märkas.

Kort sagt, jämfört med andra metoder för spårbarhetsmärkning ger lasermarkörer en permanent, högkvalitativ lösning som är svår att slå.

RELATERADE

Exempel på tillämpningar

Betrodda och omtyckta av tusentals företag

logo copy Bushmills
DMU logo
Goood Empire copy
versapak
CEUK
Perfume Shop Logo White
Badgemaster Logo White