Engagemang för integritet

Ansvar inom tillverkningsindustrin

På Lotus Laser Systems kretsar vårt fasta åtagande kring att agera med orubblig integritet och upprätthålla toppen av företagets uppförande. Som en ansvarsfull tillverkare sätter vi ribban högt för etiska standarder och prioriterar principer som ligger till grund för alla våra handlingar.

KOD FÖR ETISKA REGLER

Behandlas med omsorg

Med hjälp av vår etiska kod, ett dokument som sammanfattar våra förväntningar på medarbetarnas beteende, säkerställer vi att alla våra medarbetare har en kompass att navigera efter i sina roller. Denna kod, som gäller för varje individ inom vår organisation, utkristalliserar de principer som styr våra beslut och handlingar. Vårt engagemang för dessa principer är inte bara en formalitet; det är inbäddat i varje aspekt av vår verksamhet och understryker vilka vi är och kärnan i våra strävanden.

Vårt uppträdande påverkar alla delar av Lotus Laser Systems. Vår etiska kod, som är grundläggande för vår identitet och vårt uppdrag, beskriver det beteende vi förväntar oss av varje person på våra webbplatser. Detta ramverk ger inte bara vägledning utan också en djupgående känsla av ansvar för att upprätthålla högsta standard.

Ta kontakt med oss

Arbetsmiljö

Välkomnar alla åsikter

Vårt engagemang sträcker sig till att främja en miljö där etiska frågor och problem får en välkomnande plattform. Vi uppmuntrar alla medarbetare och intressenter att ta upp eventuella frågor eller funderingar som de kan ha kring etik. Därför har vi inrättat en konfidentiell rapporteringskanal, som ger en säker möjlighet att dela med sig av etiska problem.

MOdern SlAvery Act

Ansvarsfullhet

I linje med våra principer är Lotus Laser Systems fast beslutna att fullgöra sina skyldigheter enligt Modern Slavery Act 2015. Vårt engagemang för att förhindra slaveri och människohandel i både vår verksamhet och leveranskedja är orubbligt. Vårt uttalande om modernt slaveri beskriver de omfattande åtgärder vi vidtar för att uppfylla detta åtagande, vårt ansvar och de steg vi tar för att säkerställa etiska metoder.

Som en ansvarsfull tillverkare anser vi helhjärtat att enastående miljöprestanda inte bara är viktigt utan en del av vår identitet. Vårt engagemang för att värna om miljön ligger i linje med våra värderingar som en hållbar organisation. Vi sysslar inte bara med tillverkning; vi odlar ett arv av ansvarsfulla, principfasta och hållbara metoder som står som ett bevis på vårt engagemang för en bättre värld.