Miljöpolicy

Att ta hand om vår naturliga värld

På Lotus Laser Systems handlar vårt engagemang om att värna om vår miljö och minimera vårt ekologiska fotavtryck. Vi håller oss till de högsta standarderna för miljöskydd och hållbarhet och är fullt medvetna om vår roll som ansvarsfulla förvaltare av planeten. I en värld som brottas med den akuta klimatförändringen är vår beslutsamhet att agera orubblig. Med utgångspunkt i vår vetenskapliga och tekniska expertis är vi fast beslutna att begränsa negativ påverkan, skapa hållbara lösningar och främja en framtid med obefläckad tillväxt.

vår strategi

Miljömässig hållbarhet

Med vår strategi för miljömässig hållbarhet som ledstjärna drivs vi av en stark ambition att ytterligare minska vår miljöpåverkan och skapa ett positivt arv i hela vår organisation. Våra tre grundläggande åtaganden utgör grunden för vårt engagemang:

Ansvar för koldioxidutsläpp
Vår tillverkningsverksamhet är nära kopplad till målen i Parisavtalet från 2015. Vi har tagit fram vetenskapligt baserade mål för att säkerställa att våra insatser för att minska koldioxidutsläppen bidrar på ett påtagligt sätt till att motverka klimatförändringarna.

Förvaltning av biologisk mångfald
Som tillverkare bär vi ansvaret för att värna om både natur och kulturarv. Våra metoder bygger på en djup respekt för livets känsliga balans och syftar till att öka fördelarna för både nuvarande och framtida generationer.

Medvetenhet om resurser
Vårt engagemang sträcker sig till att hantera resurser på ett klokt sätt. Genom att noggrant bevara värdefulla och icke-förnybara resurser, minska avfallsproduktionen och förespråka återvinning och återanvändning strävar vi efter att lämna ett miljövänligt fotavtryck.

Ta kontakt med oss

Att skapa en väg framåt

Arbeta för en bättre planet

I vår identitet ingår ett orubbligt engagemang för att förbättra miljön. Varje aspekt av vår verksamhet återspeglar vår respekt och omsorg för den planet vi kallar vårt hem. Vi är stolta över att vara ett ansvarsfullt och hållbart tillverkningsföretag. Vår yttersta strävan är att skapa ett bestående arv som överensstämmer med vårt åtagande att vårda och bevara jorden för kommande generationer.