Om

Rätt miljö för en laserskärare

Miljön där du använder din laserskärare eller lasergravyr har en avgörande inverkan på effektiviteten, tillförlitligheten och den långsiktiga livslängden för maskinen och dess komponenter.

Miljö för laserskärare

Förståelse för effekterna

Alla lasrar genererar värme som en biprodukt av processens ineffektivitet, så rumstemperaturen är av största vikt. Överhettning kan orsaka ett katastrofalt och ganska dyrt fel på lasern. Effektiv borttagning och kontroll av denna värme är nyckeln till långvarig och tillförlitlig användning. Alla lasrar har en inbyggd kylmekanism med hjälp av fläktar (luftkylning) eller någon form av kylaggregat (vattenkylning).

De flesta människor förstår detta, men en ofta förbisedd aspekt av temperaturen är hur kall miljön blir, särskilt när laserskäraren inte används. Även i de varmaste länderna kan temperaturen sjunka till under fryspunkten över natten.

Under helger och andra lediga dagar är vissa miljöer inte temperaturreglerade, vilket innebär att temperaturen kan sjunka eller stiga till onormala nivåer. Extrema temperaturer gör att många delar i maskinen expanderar och drar ihop sig. Detta är särskilt illa för RF-lasrar som tillverkas av metall.

Luftfuktigheten är en annan påverkande faktor. Hög luftfuktighet, särskilt i kombination med snabba temperaturförändringar, kan leda till att kondens bildas på känsliga elektronikkomponenter, vilket i sin tur kan leda till att komponenterna kortsluts.

En idealisk omgivningstemperatur för rummet är mellan 15-30c. Snabba förändringar i rumstemperaturen kan också ge upphov till biverkningar. Av dessa skäl ser vi toppar i supportsamtal efter långa helgdagar, som till exempel jul.

Rätt utrymme

Skydda ditt system

Dammiga och oljiga miljöer är inte lämpliga som uppställningsplats för en laserskärmaskin eftersom ansamling av damm/olja kan leda till att komponenter överhettas, rörliga delar kan kärva och optiska komponenter kan gå sönder på grund av yttre föroreningar.

Laserskärmaskiner får inte placeras nära någon källa till värme/kyla/luft, t.ex. radiatorer, fläktar eller luftkonditioneringsaggregat, och de får inte placeras nära fönster i söderläge där solinstrålning kan orsaka överhettningsproblem.

Precis som alla andra elektriska apparater måste en laserskärare skyddas mot vatten och all form av fukt samt mot instabil strömförsörjning.

Vissa verkstäder har maskiner som genererar betydande vibrationer, vilket kan leda till att optiska element i laserskäraren inte är korrekt inriktade.

Blu Laser Cutter lamella bed scaled.jpg?w=1020&h=680&scale - Vikten av en bra miljö för en laserskärare

Fabriksinställningar

Säkert arbete

Golvtypen förbises ofta som en potentiell påverkansfaktor. Alla laserskärare ska placeras på ett plant och stabilt golv. I takt med att maskinen blir större och tyngre blir detta ett allt större problem. Mezzanin och andra flexibla golvtyper är inte lämpliga eftersom de kan få systemets ram att vrida sig, vilket i sin tur kan leda till att rörelsesystemet fastnar.

Om det rör sig om en industriell miljö och ovanstående faktorer inte kan åtgärdas bör man överväga att bygga ett rum där lasern kan isoleras från de potentiellt skadliga faktorer som finns i fabriksområdet.

En allmän tumregel är att den bästa miljön att placera laserskäraren i är en miljö där du kan arbeta bekvämt klädd i normala kontorskläder.

På Lotus Laser Systems tillverkar vi ett brett utbud av laser-, märknings- och graveringslösningar och vi har installerat maskiner över hela världen i de mest skiftande miljöer. Våra experter ger dig gärna råd om detta eller om någon annan aspekt av installationen av ditt lasersystem.

Betrodda och älskade av tusentals företag, inklusive:

Boutique Gifts Logo
Goood Empire
brand logo new
International Logo 1794x829
padgey828 AC10 R0A
badgemaster logo