cathRX lotus laser - CathRX

Fallstudier

CathRX

Kunden

CathRx är en tillverkare av innovativa medicintekniska produkter med säte i Australien. CathRx lanserade Khelix, ett sortiment av högkvalitativa, ”återanvändbara” katetrar som används för att diagnostisera och behandla hjärtarytmier.

01

Ansökan

Den Khelix sortiment omfattar tre typer av katetrar som använder ny teknik som kringgår traditionella katetrar. Konventionella katetrar är dyra och kan bara användas en gång, medan sjukhusen kan återanvända Khelix-katetrarna med hjälp av sterilisering på plats, vilket minskar deras ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Varje kateter måste märkas med produktlogotyp, artikelnummer, instruktionsmärkning och spårbarhetsdata. För att uppfylla CathRx stränga kvalitetskrav måste katetrarnas märkning vara läsbar, estetiskt tilltalande och permanent.

02

Problemet

När du använder en vanlig lasermärkningsmaskin kräver ändringar i produktens form, storlek eller märkningsposition flera inställningar för att lasern ska kunna rikta in sig på önskade områden.

Att ompositionera maskinen för att markera flera katetrar är en tidskrävande process som kräver regelbundna insatser av operatören. Om operatören ofta måste ingripa ökar också risken för att ett fel inträffar under märkningsprocessen.

03

Lösningen

CathRx köpte Lotus Lasers Meta C1 XL-lasermärkningssystem, som levererades och installerades av vår australiensiska distributör AlfexCNC.

Denna förstorade version av standardmodellen C1 gör det möjligt att programmera justeringar av fokus (Z-axel) och positionering av detaljen (X2-axel) utan att operatören behöver ingripa.

X2-axeln kan flytta delarna från vänster till höger, in i och ut ur markeringsfältet. Genom att använda X2-axeln kan du markera det första området, sedan flytta och markera ett annat område. Maskinen kan programmeras att upprepa processen tills den maximala yta som axeln kan röra sig över har täckts.

Resultatet

Meta C1 XL:s konstruktion gör det möjligt att flytta delen och justera fokus under märkningsprocessen.  En jigg som innehåller många kateterdelar kan laddas i Meta C1 XL med en enda operation och maskinen justeras automatiskt för att markera varje del/position efter behov. Detta minskar antalet inställningar som krävs och minimerar risken för att fel uppstår under produktionen.

CathRx har nu ett exakt märkningssystem som är otroligt tillförlitligt och som producerar märkta katetrar som uppfyller CathRx strikta kvalitetsstandarder. Den intelligenta programvaran som används av Meta C1 XL minskar behovet av operatörsingripanden och ökar antalet Khelix-katetrar som CathRx kan märka på en dag.

Ta reda på vad vi kan göra för dig
laser cut car.jpg?w=1024&h=576&scale - CathRX

Anpassade projekt

Laserskurna verk

Visa projekt
D4.jpg?w=1024&h=576&scale - CathRX

Heminredning

Tänk papper

Visa projekt
Sheets of plastic 2 - CathRX

Industriell

Helt enkelt plast

Visa projekt

8

Internationella distributörer

+2000

Installerade system

26

År Tillverkning

100%

Tillverkad i Storbritannien