Om

CE-märkning och varför det är viktigt

CE-märkningen är en uppsättning procedurer som garanterar att en produkt överensstämmer med EU:s regler för hälsa och säkerhet. Det är en juridisk praxis som måste följas av tillverkare, importörer och distributörer av de flesta elektronikprodukter och maskiner på EU/AA-marknaderna. För din egen säkerhet bör du alltid kontrollera att en produkt är CE-märkt, såvida den inte är undantagen (t.ex. en livsmedelsprodukt).

Ta reda på mer

Varför det är viktigt

CE-MÄRKNING

CE-märkningen är viktig eftersom den visar att en produkt har utvärderats noggrant och uppfyller höga krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd. Det är en indikator på att en produkt överensstämmer med EU-lagstiftningen och är ett krav för vissa produkter, oavsett var de tillverkas, om de ska kunna röra sig fritt på den europeiska marknaden.


CE-märkning krävs dock inte för alla produkter, utan är endast obligatorisk för produkter som omfattas av ett eller flera av direktiven enligt den nya metoden; en serie lagkrav som finns för att skydda både konsumenter och tillverkare genom att garantera fullständig produktsäkerhet.

 

 

Meta Construction scaled.jpg?w=1020&h=1397&scale - CE-märkning och varför det är viktigt

EU LEgislation

Vilka produkter måste CE-märkas?

Produkter som kräver CE-märkning omfattar allt från elektrisk utrustning och medicintekniska produkter till maskiner och till och med leksaker. Den fullständiga listan över produktkategorier som måste vara CE-märkta finns nedan:

 

 • Aktiva implanterbara medicintekniska produkter
 • Mätinstrument
 • Apparater som förbränner gasformiga bränslen
 • Maskiner
 • Säkerheten hos leksaker
 • Linbaneanläggningar som är avsedda för persontransport
 • Pyroteknik
 • Ekodesign av energirelaterade produkter
 • Skyddssystem och skyddsutrustning som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
 • Civila sprängämnen
 • Enkla tryckkärl
 • Varmvattenpannor
 • Kylskåp och frysar för hushållsbruk
 • Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
 • Fritidsbåt
 • Icke-automatiska vågar
 • Hissar
 • Medicintekniska produkter
 • Elektromagnetisk kompatibilitet
 • Bulleremissioner i omgivningen
 • PPE
 • Terminalutrustning för radio och telekommunikation
 • Säkerheten hos leksaker
 • Icke-automatiska vågar
 • Låg spänning
 • Enkla tryckkärl

Juridiska krav

CE-märkning Tillämpning

Det är ett lagkrav att en produkt ska vara CE-märkt om den omfattas av CE-märkningslagstiftningen, så hur verkställs det? Allt hänger på de enskilda länderna. Varje land har sina egna marknadskontrollmyndigheter som utreder ärenden, och om de finner att en produkt inte uppfyller kraven för CE-märkning ger de tillverkaren möjlighet att se till att den är korrekt CE-märkt. Om kraven inte uppfylls kommer produkten att dras tillbaka från marknaden, och tillverkaren kan också bli skyldig att betala böter och fängelse.

SÄKERHETSRISK

Lasersystem som inte uppfyller kraven

Trots att det finns många marknadskontrollmyndigheter som ska förhindra missbruk, kommer det tyvärr fortfarande in importerade maskiner som inte uppfyller kraven på EU-marknaden från företag som tillverkar lasermaskiner utan att ta hänsyn till europeiska bestämmelser. Dessa maskiner är inte CE-märkta, så slutanvändaren vet inte om systemen verkligen uppfyller de stränga hälso- och säkerhetskraven, vilket innebär att de utsätter sig själva och andra i sin omgivning för risker vid varje användning. Dessa fall av bristande efterlevnad kan helt enkelt bero på bristande kunskap eller på avsiktliga överträdelser av producenter som prioriterar sänkta produktionskostnader framför höga säkerhetsnormer.


På Lotus Laser gör vi saker på ett annorlunda sätt. Varje maskin är konstruerad, monterad, konfigurerad och testad i Storbritannien enligt högsta standard. Vi väljer högkvalitativa komponenter till alla våra modeller och alla uppfyller kraven i CE-, RoHSII-, ISO9001- och FDA-förordningarna.